กระจกโมเสค (MOSAIC GLASS )

กระจกโมเสค (MOSAIC GLASS )

เป็นงานที่มีลักษณะการนำกระจกใสสีต่างๆมาตัดแต่งเป็นรูปทรง แล้วจัดเรียงเป็นภาพตามต้องการ ซึ่งมีความงดงามและแวววาวมากกว่าการทำโมเสคกระเบื้อง เพราะในขณะที่กระจกโมเสคสีจะไล่เฉดในทุกๆพื้นที่ของกระจก โมเสคกระเบื้องจะมีขอบขาวของเนื้อดินอยู่เสมอ สามารถนำไปประดับได้ตามส่วนต่างๆของอาคารช่วยเสริมให้มีความโดดเด่นสะดุ ดตามากขึ้น