กระจก สเตนกลาส

สเตนกลาส รางตะกั่ว
May 30, 2016
ชนิดและประเภทของกระจก
November 16, 2016
 
กระจกสเตนกลาส คือ กระจกตกแต่งที่มีการสร้างสรรค์ลวดลายต่างๆให้เกิดขึ้นเพื่อความสวยงาม หรูหรา มีระดับสมราคา โดยใช้วัตถุดิบประเภทกระจกสี ทองเหลือง ตะกั่วและเงินประกอบในการผลิต สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีความแข็งแรง ทนทาน(มีความแข็งแรงกว่ากระจกทั่วไปประมาณ 5 เท่า) ทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อนและเสียงรบกวนจากภายนอกได้เป็นอย่างดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *