กระจกเงาสี ( Colour Mirror Glass )

กระจกเงาสีต่างๆ เกิดจากการนำ กระจกสีชา สีบรอนซ์ หรือ สีชาดำ ไป เคลือบด้วยชั้นเงินในแบบเดียวกัน ซึ่งทำให้เกิดภาพสะท้อนที่ด้านหลังกระจก ที่เรามองผ่านสีของกระจกที่ถูกนำไปเคลือบ ทำให้กระจกสีกลายเป็น กระจกเงาชา เงาทอง และเงาชาดำ, และสามารถเลือกนำไปออกแบบ และใช้ ในการประดับตกแต่งอาคารให้เกิดบุคลิกที่น่าสนใจ...
Others Colour Mirror Glass cause of bring a glass of tea, bronze or black tea bring a glass of bronze or black tea go to the glaze with silver in same pattern, this creates a mirror image on the back of the mirror, we looked through the color of the glass to be coated, make glass mirror become a mirror, tea, shiny gold and black tea shade, and can choose to design and used to decorate the building to create interesting personalities.

กระจกโค้ดสี ( Colour Coded Glass )

เป็นการนำกระจกมาเคลือบด้วยสีพิเศษ เพื่อทำให้ไม่หลุดร่อน ไม่ลอก หรือ แตกลาย เพราะสีจะติดอยู่กับกระจกอย่างถาวร และง่ายต่อการทำความสะอาด, ซึ่งจะมีสีให้เลือกมากมายหลายสี และยังสามารถใช้ได้กับกระจกทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น กระจกธรรมดา, กระจกนิรภัยเทมเปอร์, กระจกนิรภัยลามิเนต หรือ กระจกมีลวดลายต่างๆได้...
The glass is coated with a special color to do not slip, not peel or strip because of color will stick be with permanent glass and easy to clean, There are many colors to choose from and is also available with all types of glass, whether it be Ordinary glass, Tempered Safety Glass, Laminated Safety Glass or Others Patterned Glass.

กระจกลามิเนต ( Laminated Glass )

เป็นกระจกตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไป มาทำการ "ลามิเนต" ทำเป็นชั้นๆ โดยประกบด้วยฟิล์ม PVB ( Polyvinyl Butyral ) หรือ EVA ( Ethylene Vinyl Acetate ) เพื่อการใช้งาน ที่ต้องการความแข็งแกร่ง และในด้านความปลอดภัยสูง, จากนั้นนำมาผ่านกระบวนการรีดด้วย Roller ทำให้ PVB Film ยึดติดกับกระจก หลังจากนั้นกระจกที่ประกบแล้ว จะถูกนำไปอบในเตา Autoclave ที่ควบคุมอุณหภูมิ และความดันที่เหมาะสม เพื่อไล่อากาศออกจนหมด เรียกว่า “กระจกเทมเปอร์ลามิเนต”, กระจกลามิเนต จึงเป็นกระจก นิรภัยชนิดหนึ่ง ที่เวลาแตกแล้วเศษกระจกจะยังคงยึดติดกันอยู่ด้วยฟิล์มระหว่างแผ่นกระจกเหมือนกับใยแมงมุม ที่มีการนำเอากระจก 2 แผ่น หรือกระจกมากกว่า 2 แผ่น มาประกบติดกันไว้ด้วยฟิล์มกับกระจกนิรภัยเทมเปอร์ ( Tempered Safe Glass ) หรือกระจกธรรมดา ( Annealed Glass / Floated Glass )…
A glass of two or more to "laminate" layer by the film PVB ( Polyvinyl Butyral ) or EVA ( Ethylene Vinyl Acetate ), to use want strength and in high security, then through the rolling process with Roller to makes PVB Film attach with glass, after that the Glass mirror is closed. Will be baked in the oven the Autoclave to temperature controlled and the pressure is right to blow the air out be called “Laminated Tempered Glass”, Laminated Glass it is a kind of safety glass at the time of broken glass fragments are still attached to each other with the film between the glass as a spider web, have taken two or more mirrors are used come together with Tempered Safety Glass or Ordinary Glass.

กระจกเทมเปอร์ ( Tempered Glass )

เป็นกระจกที่ได้จากการนำกระจกโฟลท (Float Glass) ไปผ่านกระบวนการทำเทมเปอร์ เพื่อเพิ่มความแข็งแรง โดยใช้หลักการเดียวกับการทำคอนกรีตอัดแรง คือ การสร้าง ให้เกิดชั้นของแรงอัดขึ้นที่ผิวกระจก เพื่อต้านแรงจากภายนอก โดยการให้ความร้อนกับกระจก ที่อุณหภูมิสูงกว่าจุดอ่อนตัวของกระจกเล็กน้อยที่ประมาณ 650°C – 700°C และทำให้ผิวกระจกเย็นตัวอย่างรวดเร็ว โดยการใช้ลมเป่าให้เย็นที่กระจกทั้งสองด้าน ผลของความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างผิวนอกกับส่วนกลางเนื้อในของแผ่น กระจก จะทำให้เกิดเป็นชั้นของแรงอัดขึ้นที่ผิวนอกของแผ่นกระจกทั้งสองด้าน โดยจะประกบชิ้นส่วนกลางเหมือนลักษณะแซนด์วิช และชั้นที่ผิวนี้จะช่วยต้านแรงจาก ภายนอก ทำให้เกิดแรงกระทำที่สมดุลกัน, การแตกของกระจกเทมเปอร์ จะแตกกระจายออกเป็นเม็ดเล็กๆ คล้ายเม็ดข้าวโพด และมีความคมน้อย กระจกเทมเปอร์ไม่ สามารถนำมา เจาะ เจียร บาก หรือแปรสภาพได้อีก เพราะกระจกจะแตก...
The glass is derived from the float glass through the process to increase strength, by only technic with to make concrete is creates a layer of compressive strength on the glass surface to resist external forces, by give the heating with glass at higher temperatures weakness of little glass estimated 650°C – 700°C and make the glass surface to quickly cool, by the blow be cool at two side the mirrors, result of different the temperature between the skin with central texture of glass, will cause a layer of extrusion to the skin of two side glass plate, by it will be the central part like a sandwich and this layer will help to resist external forces resulting in a balanced action, shattering of glass to break into small grains like corn and a little sharp, Tempered Glass can not be drilled, grinded or otherwise processed, because the glass is broken.