สเตนกลาส รางทองเหลือง

สเตนกลาส รางเงิน
May 30, 2016
สเตนกลาส รางตะกั่ว
May 30, 2016

สเตนกลาส รางทองเหลือง

 
สเตนกลาสรางทองเหลือง
เป็นการผลิตงานกระจกทางด้านศิลปะตามลักษณะของบ้านแต่ละหลังและด้วยการออกแบบของท่านเจ้าของบ้าน สเจนกลาสรางทองเหลือง เป็นรางทองเหลืองแท้ ด้วยคุณภาพทองเหลืองเกรด A เงาประกาย ไม่หลุดหลอก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *