โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

วัดพระเนียด จังหวัด นครศรีธรรมราช
July 30, 2016
โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่
July 30, 2016