สินค้าสำเร็จรูป FINISHING PRODUCTS

สินค้าสำเร็จรูป
FINISHING PRODUCTS


คืองานกระจกที่ทำขึ้นแบบสำเร็จรูป ไม่ต้องนำไปประกอบกับวัสดุอย่างอื่น เช่นโคมไฟ กลาสบล๊อคเป็นต้น สามารถนำไปประดับตกแต่งได้ทุกๆส่วนของอาคารตามความต้องการ

สินค้าในกลุ่มสำเร็จรูป

| สินค้าสำเร็จรูป
| ประตู
| กลาสบล็อค
| โคม